NOVOSTI

REGISTAR STVARNIH VLASNIKA - OBRAZAC RSV-1

Registar stvarnih vlasnika središnja je baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima. Obveznici upisa:

1. trgovačka društva
2. podružnice stranih trgovačkih društava
3. udruge
4. zaklade
5. fundacije
6. ustanove u kojima RH ili JLPS nije jedini osnivač.

Rokovi upisa počinju teći od 03.lipnja do 31. prosinca 2019. godine, osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 01. srpnja 2019. godine i traju do 31. prosinca 2019. godine.
Pravni subjekti organizirani kao d.o.o., j.d.o.o., k.d., j.t.d., i g.i.u., podružnice stranih trgovačkih društava i ustanova popunjavaju Obrazac RSV-1 i isti imaju obvezu predati u FINU.
Ukoliko uprava društva zatreba stručnu pomoć slobodno nam se može obratiti.